Ci, którzy ukończyli w poprzednim roku kalendarzowym pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do nowości są już przyzwyczajeni. Od początku edukacji idą wraz z nowym programem.

Zgodnie z reformą w pierwszej klasie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych był ten sam rozkład zajęć. Zmiany zaczną się teraz. Uczniowie będą mieli rozszerzone te przedmioty, które wybrali po gimnazjum. Innych nie będą mieli w ogóle.

Większość klas w pabianickich ogólniakach ma po trzy rozszerzenia. Jeśli ktoś wybrał przedmioty humanistyczne, nie będzie musiał uczyć się fizyki czy chemii. Tak samo jest odwrotnie. Pasjonat matematyki, informatyki i fizyki nie będzie się uczył na przykład biologii czy historii.

W szkołach wielozawodowych drugoklasistom dojdą przedmioty zawodowe. Będą też mieli praktyki. Przedmioty ogólne zostaną tylko te, które są pokrewne z kierunkiem. Będzie ich niewiele.

Reformowany rocznik będzie zdawał maturę w nowej formie. W 2015 r. nie będzie już prezentacji maturalnej. Będzie musiał za to wykazać się umiejętnością wypowiedzi na podstawie wylosowanego wiersza lub fragmentu literatury. Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej pozostaną bez zmian. Maturzysta będzie musiał wybrać przedmiot dodatkowy.

W 2015 r. zmiany obejmą również dzisiejszych czwartoklasistów. Zmieni się formuła sprawdzianu na koniec szkoły.