Wydawanie wniosków ruszyło w ubiegły czwartek. Jest 180 miejsc dla młodych ludzi. Ze staży mogą skorzystać osoby do 25. roku życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy krócej niż 4 miesiące oraz te między 25. a 30. rokiem życia, zarejestrowane powyżej 12 miesięcy.

- Muszą to być również osoby, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych z środków publicznych. Liczba staży jest ograniczona, więc wnioski będą wydawane i przyjmowane do wyczerpania miejsc. Nie wiadomo, czy potrwa to tydzień, czy miesiąc. Zależy od zainteresowania – mówi Danuta Skwirowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Wiele firm czekało na dzień podania informacji o tym, że są staże, już od dawna.

- Mamy kandydata na stażystę, więc od razu wyciągnęliśmy wniosek – mówi pani Renata, przedsiębiorca z branży odzieżowej. - Jeszcze jeden stażysta jest chętny do pracy u nas, ale nie spełnia kryterium wieku.

Pieniądze na staże pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Stażysta dostanie na rękę 851 złotych.

- Nie wiadomo, kiedy ruszą staże dla kolejnych grup wiekowych – dodaje Skwirowska. - Czekamy na uruchomienie projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

23 marca ma ruszyć wydawanie wniosków o doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych również w ramach środków z programu EFS PO WER.

- Przewidujemy również, że młodzi, którzy chcą założyć własną firmę, będą mogli skorzystać z jednorazowej zapomogi od 8 kwietnia – informuje dyrektorka urzędu.

Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej www.puppabianice.pl w zakładce „Aktualności”.