Arcybiskup Marek Jędraszewski przyznał odznakę „Zasłużony w służbie rodzinie”, a także nagrodę statuetkę „Maryja Matka Życia”. Nagrody przyznawane są za prace na rzecz życia i rodziny. Statuetkę podczas uroczystej mszy otrzymali Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie, rodzice czwórki dzieci. Odznaczeniem natomiast arcybiskup wyróżnił Oliwię Jance. Odebrała je razem z córką.

Podczas mszy małżeństwa zgromadzone w sanktuarium Kolbego odnowiły śluby. Odpowiadały wspólnie na pytania, takie jak: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie? Dostały pamiątkowe dyplomy.

Mszy przewodniczył biskup rzeszowski, Jan Wątroba. Mówił m.in. o powodach, dla których rodziny przechodzą kryzys.

- Główną przyczyną rozwodów jest odsunięcie się od Boga jednego lub obojga małżonków – stwierdził.

Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło „Rodzina silna Bogiem”. Nawiązywano do słów św. Jana Pawła II, który otoczył rodzinę szczególną opieką.

Była to już dziewiętnasta pielgrzymka rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach. Przyjechały rodziny z różnych krańców województwa łódzkiego. Najwięcej było pabianiczan i łodzian. Pielgrzymka była transmitowana na żywo w radiu Niepokalanów.

Zanim rozpoczęły się główne uroczystości, zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat „Obrona życia i praw rodziny dzisiaj”. Wygłosił go inż. Antoni Zięba. Były też koncerty pabianickich chórów i Zespołu Muzycznego „Arka”. W tym roku pielgrzymka rodzin odbywała się w atmosferze niedawnej kanonizacji papieża Polaka. Wierni mogli ucałować jego relikwie. Koncerty były dedykowane Janowi Pawłowi II.