Twój Ruch Pabianice wystosował apel do prezydenta, dotyczący likwidacji Straży Miejskiej. Oto jego treść:

Zwracamy się z apelem do Prezydenta Miasta Pabianic o zlikwidowanie Straży Miejskiej. Jest to instytucja kompletnie niepotrzebna w funkcjonowaniu każdego z polskich miast. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wielokrotnie przekraczają swoje uprawnienia, a niejednokrotnie naruszają prawa obywateli zapisane w Konstytucji. Przykłady takich zachowań mieliśmy ostatnio możliwość zaobserwować w ogólnopolskich mediach. Niewątpliwie utrzymanie grupy pracowników, znacząco obciąża budżety miast. Pieniądze te można przeznaczyć na inne, dużo ważniejsze cele niż utrzymywanie instytucji, która nie daje żadnych korzyści, jak również nie sprawia poczucia większego bezpieczeństwa w polskich miastach. Osoby pracujące w tych służbach czują się bezkarne, bo podczas wykonywania swych obowiązków są ubrane w mundur. Warto zadać sobie pytanie, czy osoby dbające o nasze bezpieczeństwo powinny czuć się bezkarne i powinny naruszać nasze prawa? Powiedzmy stanowcze NIE marnotrawieniu naszych pieniędzy, z których utrzymywani są Strażnicy Miejscy!!! Nie ulega wątpliwości, iż nieustanne objeżdżanie samochodem ulicy Zamkowej lub spacery patroli również wyłącznie po głównej ulicy miasta mają jedynie na celu zademonstrowanie mieszkańcom, że Straż Miejska w ogóle istnieje. Trudno natomiast napotkać strażnika poza Zamkową. Straż Miejską udało się już zlikwidować w innych miastach regionu, m.in. w: Ozorkowie, Łasku i Radomsku. Roczny koszt utrzymania straży w Ozorkowie to ponad 300 tys. zł. Zaoszczędzone pieniądze zasilają teraz szkoły, którym groziła likwidacja. Likwidacja Straży Miejskiej w Łasku to 300 tys. zł oszczędności rocznie. My również możemy te pieniądze przekazać na szpital w Pabianicach czy chociażby dożywianie dzieci w szkołach czy inne tego typu miejsca publiczne potrzebujące wsparcia finansowego. W Pabianicach pracuje 39 strażników. Najniższe wynagrodzenie funkcjonariusza to 1270 zł na rękę. Średnio to 2.200 zł netto. Roczne utrzymanie Straży Miejskiej kosztuje miasto 1.982.500 zł. Zwracamy się z prośbą o poddanie tej petycji wraz z podpisami mieszkańców Pabianic pod głosowanie Rady Miasta Pabianic.

Z poważaniem:

Dawid Grzegorzewski

przewodniczący klubu Twój Ruch w Pabianicach”

Celem pabianickiego klubu jest uzbieranie 6.000 podpisów pod petycją, złożenie jej do prezydenta i powołanie referendum, gdzie to mieszkańcy sami zdecydują, czy chcą Straży Miejskiej w Pabianicach, czy też nie.