Zakończył się remont ulicy Leśnej w Dobroniu. Na odcinku 700 metrów poszerzono ulicę do 6 metrów.
W Pabianicach zakończono prace na ulicy 20 Stycznia, gdzie wymieniono krawężniki (koszt prac: 57.651 zł) i wykonano odwodnienie (118 tys. zł). Wykonawca – Zakład Instalacyjno, Inżynieryjno Budowlany z Łodzi.
Również w Pabianicach zakończono prace po wschodniej stronie ulicy Wspólnej przy wymianie chodnika i krawężnika na odcinku od torowiska kolejowego do ulicy Karniszewickiej.

21 września rozpoczną się prace na ulicy Wiejskiej. Po stronie wschodniej na odcinku 621 metrów staną krawężniki (Łaska – Wileńska) i częściowo będzie przekładany chodnik (tam gdzie jest taka potrzeba). Prace wykonuje firma Max Wieteska z Pabianic w terminie do 4 listopada. Koszt – 79.974 zł.
Na Grota-Roweckiego trwa wymiana krawężników (700 metrów razem po obu stronach ulicy). Wartość prac– 64.050 zł. Wykonawca – Zakład Instalacyjno, Inżynieryjno Budowlany z Łodzi.
14 września został ogłoszony przetarg na wykonanie nakładki bitumicznej. Termin składania wniosków – 6 października. Planowany termin podpisania umowy – 14 października.
Trwają prace przy ulicy Wolskiej w Ksawerowie. Tam na odcinku 300 metrów zaplanowano poszerzenie jezdni, umocnienie rowów i wykonanie zjazdów po stronie południowej oraz po stronie północnej - wykonanie chodników i zjazdów. Zakończyły się roboty brukarskie. Pozostało utwardzenie drogi i położenie asfaltu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Czartki Sieradz. Termin - do 30 września. Koszt – 350.161 zł.
Trwają prace remontowe drogi powiatowej Lutomiersk– Szydłów. Ich wykonaniem zajmuje się firma Włodan. Na odcinku 635 metrów będzie robiony remont chodnika wraz ze zjazdami. Na długości 5.600 metrów - położona nakładka bitumiczna. Wartość prac to 1.657.777,77 zł.
Na drodze powiatowej w Tążewach (gmina Dłutów) na długości 1800 metrów trwa odtwarzanie rowów. Prace prowadzi firma Usługi w zakresie budownictwa z Łasku. Wartość – 60.255 zł. Termin realizacji - do 23 listopada.