756 decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydał w tym roku Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa przy ul. Piłsudskiego 2. W lipcu wydano 153 wnioski o pozwolenie na budowę, między innymi: 39 domów w Pabianicach, 22 w gminie Pabianice, 10 w gminie Dobroń, 10 w gminie Dłutów i 18 w gminie Ksawerów.

W ciągu siedmiu miesięcy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa załatwiono 1.963 sprawy, w tym przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów siedlisk i dożywocia, decyzji o trwałym zarządzie oraz wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.