Dorośli zwiedzili laboratorium. Tutaj dowiedzieli się, że woda w naszych kranach ma 7,5 pH. Potem zobaczyli, jak pracują pompy, które „wysyłają” wodę na miasto i okolicę. Dziennie zużywamy 8.000 metrów sześciennych wody. Gdyby nie dało się wydobyć wody ze studni, mamy spory zapas. Przy ul. Zagajnikowej mamy z magazynowej wody około 5.000 metrów sześciennych, a na ujęciu przy ul. Jutrzkowickiej – 6.000 metrów sześciennych.

 

Ale zanim woda wpłynie do wodociągu, jest uzdatniana, czyli wytrącany jest z niej nadmiar manganu i żelaza. Jest też napowietrzana. 

Od dwóch lat ZWiK namawia pabianiczan, by pili wodę z kranu bez przegotowania.

– Woda w naszych kranach w niczym nie ustępuje tej źródlanej, butelkowanej. Nadaje się do picia bez przegotowania – mówi Rafał Kunka, prezes ZWiK. – I jest od niej znacznie tańsza. Mała butelka wody źródlanej kosztuje w sklepie 1 zł, a naszej 1 grosz. Dodatkowym atutem picia wody z kranu jest aspekt ekologiczny, mający odbicie w ograniczeniu zużycia butelek plastikowych.

Nasza woda jest pompowana ze 100-160 metrów spod ziemi (głębokość odwiertów). To pokłady górnokredowe. Pompy są zamontowane na 80 metrach., a lustro wody utrzymuje się na wysokości 12-14 metrów.

Taki skład ma nasza woda w kranach:

 

Lp.

Wskaźniki

Jednostka

Wyniki analiz

Dopuszczalny zakres wartości 1)

1.

Żelazo ogólne

µg /l

<38

200

2.

Indeks nadmanganianowy

mg /l O2

0,61—1,4

5,0

3.

pH

-

7,3-7,4

6,5 – 9,5

4.

Przewodność elektryczna właściwa

µS /cm

406-433

2500

5.

Barwa

mg /l Pt

5-8

akceptowalna przez konsumentów

6.

Zasadowość

mmol/l

3,8-4,0

nie określono

7.

Chlorki

mg /l

7,0-9,0

250

8.

Mangan

µg /l

<47

50

9.

Twardość ogólna

mg /l CaCO3

203-220

60 – 500

10.

Magnez

mg /l

5,3-6,8

30 – 125

11.

Wapń

mg /l

72-78

nie określono

12.

Jon amonowy

mg /l NH4

<0,33

0,50

13.

Azotyny

mg /lNO2-

<0,066

0,50

14.

Azotany

mg /l NO3-

0,46-1,04

50

15.

Fosforany

mg/l PO43-

<0,078

nie określono

16.

Siarczany

mg /l

10,3 – 35,8

250

17.

Chlor wolny

mg /l

<0,09

0,3 2)

18.

Glin

mg/l

<0,1

0,200

19.

Smak

-

akceptowalny

akceptowalny

20.

Zapach

-

akceptowalny

akceptowalny

21.

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

22.

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

23.

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

 

1) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z późniejszymi zmianami)

2) w punkcie czerpalnym u konsumenta