Do konkursu na pracowników socjalnych 2008 i pracowników pomocy społecznej 2008 wpłynęło około 70 zgłoszeń z województwa łódzkiego. Jury analizowało osiągnięcia poszczególnych kandydatów. Pod uwagę brało szczególnie te zadania, które nie stanowiły obligatoryjnych działań gminy.
- Czyli działania innowacyjne, na przykład tworzenie mieszkań chronionych, wdrażanie prac społecznie użytecznych – informuje Joanna Ubych, dyrektorka Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
Szefowa MCPS-u zajęła III miejsce w kategorii „Pracownik Pomocy Społecznej Roku 2008”.
Joanna Ubych zrobiła magisterium z pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Podyplomowo skończyła też studia o kierunku – organizacja pomocy społecznej (UŁ) i zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi). Na czele Centrum stoi od 1 stycznia 2004 r. Wtedy to doszło do połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pani Ubych zwyciężyła w konkursie na dyrektora powstałego w wyniku tej kompilacji Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.