To już kolejna próba sprzedaży tej nieruchomości. Działka ma powierzchnię 18.300 m kw. Miasto nabyło ją za poprzedniej kadencji prezydenta Zbigniewa Dychty. Daliśmy za nią prawie 4 miliony złotych. Prezydent miał już wiele pomysłów, jak zagospodarować potężną nieruchomość. Chciał stworzyć tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dychto planował przeprowadzić tam stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Polski Komitet Pomocy na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Chciał też przebudować szpital na mieszkania komunalne. Żaden z tych pomysłów nie wypalił. Teraz miasto usilnie próbuje pozbyć się kłopotliwej nieruchomości, która niszczeje. W ubiegłym roku radni sugerowali, żeby Szpitalną sprzedać za 6 milionów. Teraz zadowolą się 4 milionami.

Na działce są zabudowania po starym szpitalu. Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi i zieleń publiczną jako przeznaczenie podstawowe oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie dopuszczalne. Osoba zainteresowana przystąpieniem do przetargu będzie musiała wpłacić wadium wysokości 420.000 zł.

Budynki mają 4.451,26 m kw. powierzchni użytkowej. Są to: główny szpital (1.569,20 m kw.), kuchnia z łącznikiem (355,60 m kw.) budynek boczny szpitala – laboratorium (1.092,60 m kw.), apteka (178,20 m kw.) garaże (61,20 m kw.), magazyn (173,26 m kw.), wentylatornia (37 m kw.), warsztat (97,70 m kw.), kotłownia (168,60 m kw.), pralnia (367,20 m kw.), kopiec (24,50 m kw.) hydrofornia (137,60 m kw.), budynek gospodarczy (10,90 m kw.), magazyn paliw (3,80 m kw.), agregatownia (17,40 m kw.), portiernia (65,70 m kw.), trafostacja (79,90 m kw.), tlenownia (10,90 m kw.) Na nieruchomości znajdują się dwie wiaty 88,80 m kw. i 45,60 m kw. Garaże i budynek po aptece zostaną wynajęte nabywcy na czas nieokreślony. Pozostała część nieruchomości nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego. Informacji na ten temat udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami.