Radni miejscy nie zgodzili się na proponowaną podwyżkę opłat za wodę i ścieki. Chcą poczekać, aż prezydent dostanie wyniki audytu, który jest przeprowadzany w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W tym roku opłata za oczyszczanie ścieków w GOŚ-iu wzrosła o 13,28 proc. Dlatego prezydent Zbigniew Dychto zażądał audytu, aby przekonać się, że taka wysoka podwyżka jest uzasadniona.

Jeśli radni nie przyjmą taryfy lub jej nie zmienią, wejdzie ona automatycznie w życie 5 marca.

O podwyżce wody i ścieków pisaliśmy: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/kapiel-o-20-drozsza.html