Pomimo ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, prasie, wysłaniu zaproszeń z informacją o przetargu do instytucji, które wcześniej zgłosiły pisemne zainteresowanie tymi obiektami, pierwszy przetarg nie doszedł do skutku wskutek braku oferentów.
Do wydzierżawienia są trzy nieruchomości: budynek główny szpitala – 2.992 m kw., cena miesięcznej dzierżawy - 30.000 zł (brutto), budynek socjalny (kuchnia) – 835 m kw., dzierżawa – 12.000 zł (brutto) i budynek portierni (103,5 m kw.), dzierżawa – 2.000 zł (brutto). Nieruchomości przy Szpitalnej przeznaczone są pod usługi publiczne lub komercyjne.