Niepełnosprawni, którzy złożyli wnioski o wydanie kart parkingowych do Zespołu orzekającego o niepełnosprawności, mogą spodziewać się powiadomienia o ich odbiorze.