Od 23 lutego do 22 marca potrwa deratyzacja w Pabianicach. Wszystkie wspólnoty, Spółdzielnia Mieszkaniowa, zarządcy z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i właściciele prywatnych domów są zobowiązani wyłożyć trutki na szczury i myszy.