W sobotę po raz drugi zebrali się harcerze, by wybrać nowego szefa hufca. Z tej funkcji zrezygnowała po 7 latach Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Za pierwszym razem zjazd przerwano, bo nie było chętnych na przejęcie tej funkcji. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/bezkrolewie-w-hufcu.html

Tym razem było spokojnie. Oliwia Pietrzak była jedyną kandydatką na to stanowisko. Została wybrana niemal jednogłośnie. Nowa komendantka powołała Komendę Hufca. Będą w niej: Oliwia, Anna Szynkiewicz (zastępca ds. programowych), Marcin Zglinicki (zast. ds. kwatermistrzowskich), Katarzyna Janas (księgowość), Piotr Chrabelski, Tomasz Morzyszek, Agnieszka Małkowska-Stępień, Ariadna Andrzejczak, Krzysztof Baj. 

Nowa komendantka zaznaczyła, że nie przewiduje na razie zatrudnienia nikogo na etat. 

Oliwia Pietrzak ma stopień podharcmistrza. Była namiestnikiem zuchowym i członkiem Komendy Hufca. 

W piątek przed zjazdem oficjalnie pożegnano odchodzącą komendantkę. Harcerze zebrali się przy ognisku na Starym Rynku by podziękować dh. Jarmakowskiej za pracę na rzecz hufca.