Szkoły policealne cieszą się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku w Zespole Szkół nr 3 były dwie klasy: opiekun medyczny oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego było pięć klas liceum dla dorosłych. W szkole uczyło się ok. 140 osób.

- Szkoły policealne są alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie mogą iść na studia, a chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje – tłumaczy Hanna Grącka, dyrektorka Zespołu Szkół nr 3.

Bezpłatne są zarówno szkoły policealne, jak i licea dla dorosłych. Tutaj mogą się uczyć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Ci, którzy mają ukończoną zasadniczą szkołę zawodową, są przyjmowani od razu na trzeci semestr. Tego typu licea są w ofercie wszystkich pabianickich szkół wielozawodowych: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, ZS 3.

W szkołach policealnych mogą się uczyć absolwenci szkoły średniej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum.

Zespół Szkół nr 3 chce utworzyć w tym roku pięć kierunków. Będzie opiekunka medyczna. Ten kierunek w minionym roku szkolnym ukończyło 25 osób. Będzie też technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Z nowych propozycji w ofercie szkoły pojawi się: asystentka stomatologiczna, opiekunka środowiskowa i opiekun w domu pomocy społecznej.

- Idziemy w kierunku rozwoju sektora medycznego. Społeczeństwo się starzeje i jest coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która będzie się opiekować osobami starszymi – dodaje Grącka.

Podobną ofertę ma Zespół Szkół nr 2. W propozycji ma kształcenie na kierunkach: opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej. Dodatkowo można się tutaj będzie uczyć w zawodzie technik informatyk.

- To zawód na czasie. Zawsze są chętni, aby nauczyć się obsługi różnych programów komputerowych. Mamy do tego bardzo dobrą bazę dydaktyczną – mówi Henryk Kucharski, dyrektor ZS 2.

Nauka w policealnych szkołach trwa od roku do dwóch lat. Zależy to od wybranego kierunku. Informacji udzielają sekretariaty szkół.