Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów mogą spróbować swoich sił w XII Dyktandzie Ekologicznym. Tegoroczna tematyka sprawdzianu to zbiórka odpadów. Organizatorem dyktanda jest Miejski Ośrodek Kultury (ul. Kościuszki 14), a autorką tekstu - Bogusława Piątkowska, nauczycielka języka polskiego. Polonistyczny sprawdzian odbędzie się 1 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 w sali widowiskowej MOK-u. Zgłoszenia można nadsyłać do środy (25 listopada).