Później wszyscy razem dyskutują na temat treści bajek, wierszy i opowiadań, organizują wspólne zabawy i konkursy plastyczne. Często czytanie kończy się słodkim poczęstunkiem.

Grupa trzecia w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyła w spotkaniu z pisarką Renatą Piątkowską w bibliotece miejskiej przy ulicy Łaskiej.