Prezentowane prace są efektem międzynarodowego projektu artystycznego, który od trzech lat organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury. Co roku bierze w nim udział kilkunastu artystów z kraju oraz z zagranicy.

- Projekt ma na celu prezentowanie walorów przyrodniczych regionu łódzkiego oraz integrację środowisk twórczych – tłumaczy Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor MOK-u.

Podczas trzech edycji powstało prawie sto prac, które prezentowane były w MOK-u oraz w zaprzyjaźnionych placówkach.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW.