Tak wynika z ankiet Centrum Badania Opinii Społecznej ankietowanych. W 2002 roku zaledwie 28 procent Polaków miało komputer w domu, a co dziesiąty z nas - dostęp do Internetu.

55 procent z nas wchodzi do Internetu raz w tygodniu. Ten wynik utrzymuje się od dwóch lat.

Po co nam komputer? Ponad dwie trzecie korzystających z komputera (69 proc.) używa go do pracy zawodowej lub nauki. A niemal wszyscy (94 proc.) do celów niezwiązanych z pracą i nauką. W obu tych grupach przeważają osoby, które korzystają z komputera codziennie.
Korzystanie z komputera zależy przede wszystkim od wieku i wykształcenia ankietowanych. Jest niemal powszechne wśród najmłodszych dorosłych (94 proc.) i osób z wyższym wykształceniem (90 proc.). Komputera używa raz w tygodniu 8 procent Polaków w wieku od 55 do 64 lat.

Im jesteśmy lepiej wykształceni, tym częściej siedzimy przed monitorem. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią 88 proc. Internautów, a ze średnim wykształceniem – 64 proc. Zaledwie co trzeci Polak z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym korzysta z Internetu.

Najwięcej Internautów mieszka w miastach (56 proc.), bo Internauci ze wsi stanowią 38 proc. Większość internautów (71 proc.) używa sieci do pracy zawodowej lub nauki, a niemal wszyscy (95 proc.) do aktywności niezwiązanych z pracą, nauką. W obu przypadkach przeważają osoby korzystające z sieci codziennie. Siedmiu na dziesięciu internautów (70 proc., czyli 35 proc. ogółu dorosłych), to – abstrahując od rodzaju aktywności – codzienni użytkownicy sieci.

Prawie połowa użytkowników sieci (45 proc.) deklaruje, że zdarza im się łączyć z Internetem bezprzewodowo za pośrednictwem przenośnych urządzeń: laptop, netbook, telefon komórkowy. Z bezprzewodowego połączenia z Internetem przy użyciu urządzeń przenośnych korzysta 47 proc. łączących się z siecią w domu, 54 proc. korzystających z Internetu w pracy oraz 57 proc. deklarujących używanie sieci w innych miejscach niż wymienione.

W ten sposób również częściej niż inni łączą się osoby deklarujący przebywanie online dłużej niż 21 godzin tygodniowo, czyli więcej niż 3 godziny dziennie. Dwie trzecie z nich (64 proc.) deklaruje korzystanie z połączeń bezprzewodowych. W ten sposób za pomocą urządzeń mobilnych łączą się relatywnie częściej niż inni również badani w wieku 25-34 lata, mieszkańcy największych aglomeracji, respondenci z wyższym wykształceniem i najlepiej zarabiający.

Najpopularniejszą w sieci formą kontaktu z innymi są komunikatory tekstowe – używa ich dwie trzecie internautów (66 proc.). Wyraźnie mniejsza grupa (39 proc.) prowadzi za pośrednictwem sieci rozmowy głosowe. Jedna trzecia internautów (34 proc.) rozmawia na forach dyskusyjnych. Najmniej popularne spośród opisywanych aktywności społecznych jest granie z innymi użytkownikami w gry online, przy czym uczestnictwo w nich w większym stopniu niż inne zajęcia zależy od wieku badanych. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te aktywności, z wyjątkiem rozmów głosowych, wyraźnie częściej podejmują
internauci młodsi (od 18. do 34. roku życia) niż starsi.

W ostatnich latach obserwujemy utrwalanie się, a w niektórych przypadkach dalszy wzrost popularności Internetu jako kanału dystrybucji tradycyjnych mediów. Dwie piąte Internautów (40 proc.) słucha przez Internet radia. Tyle samo ogląda w sieci telewizję, filmy i seriale. Jedna trzecia dorosłych – ponad dwie trzecie Internautów (68 proc.) – czyta online gazety lub czasopisma.

Badanie CBOS wykazalo, że jedna piąta dorosłych Polaków (20 proc.) czyta blogi. To się nie zmieniło do roku.